eBOK

Kontakt

Kontakt

Informacje dotyczące danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z. o. o. z siedzibą w Lubiczu, adres: ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz. Jeśli wypełnisz formularz kontaktowy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną do nas sprawę. Skorzystanie
z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Tobą i udzielenia Tobie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na zapewnieniu kontaktu ze nami w związku z prowadzoną działalnością i oferowanymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Tobie:

  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych w RODO;
  • prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane, naruszam przepisy RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach i sposobach ich realizacji zawiera Polityka przetwarzania danych osobowych