Treść strony

Zmiana cen wody i ścieków 2019/2020

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i uchwałą Rady Gminy Lubicz poniżej przedstawiamy ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, które zaczną obowiązywać od 01 stycznia 2020 roku.

Taryfa usług 2017

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 24.02.2017r. nr XXXL/380/2017 poniżej przedstawiamy aktualne ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków sanitarnych

Kontakt

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.

 87-162 Lubicz, ul Toruńska 56
tel./fax  56 678 53 14

pogotowie wodno-kanalizacyjne kom. 605 356 529

email: biuro@zuk-lubicz.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy

Nr KRS: 0000128543
Regon 871629373
NIP 879-23-26-737

Wysokość kapitału zakładowego 8.131.500 zł

Kontakt osobisty z Biurem Obsługi Klienta  w godzinach: 

pn. 7.00 - 15.00
wt. 7.00 - 16.00
śr. 7.00 - 15.00
czw. 7.00 - 15.00
pt. 7.00 - 14.00

Kontakt

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka