Wodociągi

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Nasza działalność polega między innymi na dystrybucji wody oraz gospodarowaniu ściekami na terenie Gminy Lubicz. Odpowiadamy również za modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W naszej infrastrukturze znajduję się biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków. W ostatnim roku zostało wykonane wiele napraw i modernizacji, które pozytywnie wpłynęły na jakość działania oczyszczalni. Wymienione zostały m.in. maty napowietrzające na nowszy systemy napowietrzania drobnopęcherzykowego, zakupiony został nowy aerator pływający, zamontowano system napowietrzania w komorze magazynowej w celu utrzymania osadów w dobrej kondycji przed prasowaniem. Uruchomiono również prasę, prasującą osad, który odbierany jest z naszej oczyszczalni przez MPO.

Liczba odbiorców usług Zakładu Usług Komunalnych sukcesywnie rośnie, co wiąże się z ciągłą rozbudową naszych sieci oraz rozwojem technologicznym.

Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji

Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby przyjmować ścieki z Państwa domów, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

Do toalety nie należy wrzucać:

  • Odpadów stałych, które mogą zmniejszyć przepustowość przewodów kanalizacyjnych, w szczególności żwir, piasek, popiołu, szkła, tekstyliów, włókien itp.,
  • Materiałów budowlanych,
  • Środków higieny osobistej i opatrunkowych takich jak: waciki, tampony, nawilżane chusteczki, wata, patyczki do uszu, maseczki itp.,
  • Włosów, bandaży, materiałów opatrunkowych, rajstop - zawierają włókna, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w zwartą masę i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
  • Lekarstw, farb oraz chemikaliów są one szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni,
  • Odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów,
  • odpadów płynnych niemieszających się z wodą - w szczególności żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
  • Substancji palnych i wybuchowych, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu oraz substancji żrących i toksycznych.

Wrzucanie do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć może doprowadzić do poważnych awarii. Może dojść do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. 

drukuj całą stronę