Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Zajmujemy się utrzymaniem czystości i porządku na obszarach gminnych dróg, ulic, placów, zieleni gminnej i zadrzewień. Likwidujemy dzikie wysypiska śmieci, usuwamy padłe zwierzęta z dróg.