Punkt odbioru odpadów

Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK

Od 1 czerwca 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

Od wtorku do piątku – od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00

Przed przyjazdem należy umówić się telefonicznie z pracownikiem, co pozwoli koordynować ilość przyjmowanych odpadów.

  ☎️ Kontakt 797 999 886 (telefon aktywny w dniach otwarcia)

  ♻️ Odpady przywożone do PSZOK-u muszą być posegregowane

Wywóz odpadów na PSZOK

Na terenie Gminy Lubicz działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Lubiczu Górnym, ul. Promowa - wjazd od Nowej Wsi. Zjazd do PSZOK-u jest oznakowany.

Mieszkańcy gminy Lubicz zapewniają transport odpadów komunalnych we własnym zakresie i na własny koszt.

Jak przygotować odpady do wywozu?

Odpady komunalne powinny być posegregowane i zapakowane w worki/pojemniki.

Jakie odpady są przyjmowane?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuję wyłącznie posegregowane odpady wytworzone przez mieszkańców gminy Lubicz (PSZOK nie przyjmuję odpadów innego pochodzenia niż z gospodarstwa domowego).

Odpady przyjmowane i nie przyjmowane

Odpady komunalne przyjmowane

Odpady NIE przyjmowane

Posegregowane:

 • Makulatura (papier, tektura)
 • Tworzywa sztuczne (plastik)
 • Metale
 • Opakowania wielomateriałowe
 • Szkło
 • Chemikalia
 • Przeterminowane leki
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Elektrośmieci (sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory)
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem odpadów zawierających azbest)*
 • Zużyte opony
 • Bioodpady
 • Tekstylia i odzież

* 1 m3 na gospodarstwo domowe na rok bezpłatnie (każdy kolejny m3 jest płatny 200 zł)

 • Nieposegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • Azbest
 • Części samochodowe
 • Odpady niebezpieczne
 • Odpady w nieszczelnych opakowaniach
 • Odpady pochodzące z działalności gospodarczej (w tym rolniczej)
 • Odpady poprodukcyjne
 • Sprzęt budowlany

Jak wygląda dostarczenie odpadów do PSZOK-u?

Przed wyjazdem najlepiej umówić się telefonicznie z pracownikiem Punktu, pozwoli to koordynować ilość przyjmowanych odpadów.

Kontakt: +48 797 999 886 (telefon jest aktywny w dniach i godzinach funkcjonowania PSZOK-u)

Godziny otwarcia

 • Marzec-Październik od wtorku do piątku 10:00-18:00, w soboty od 9:00 do 14:00
 • Listopad-Luty od wtorku do piątku 08:00-16:00, w soboty od 9:00 do 14:00

Odpady są sprawdzane przez pracownika obsługi PSZOK-u. Sprawdza on rodzaj dostarczonych odpadów, oraz zgodność dostarczonych odpadów z regulaminem.

Pracownik obsługi może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy:

 • Istnieje podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym,
 • Są one dostarczone w sposób niezgodny z Regulaminem,
 • Przygotowane kontenery na odpady zostały już zapełnione (dlatego tak ważny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny).
[obiekt mapy] PSZOK Gmina Lubicz