Punkt odbioru odpadów

Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK

Od 1 czerwca 2021 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

Od wtorku do piątku – od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00

Przed przyjazdem należy umówić się telefonicznie z pracownikiem, co pozwoli koordynować ilość przyjmowanych odpadów.

  ☎️ Kontakt 797 999 886 (telefon aktywny w dniach otwarcia)

  ♻️ Odpady przywożone do PSZOK-u muszą być posegregowane

Wywóz odpadów na PSZOK

Na terenie Gminy Lubicz działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Lubiczu Górnym, ul. Promowa - wjazd od Nowej Wsi. Zjazd do PSZOK-u jest oznakowany.

Mieszkańcy gminy Lubicz zapewniają transport odpadów komunalnych we własnym zakresie i na własny koszt.

Jak przygotować odpady do wywozu?

Odpady komunalne powinny być posegregowane i zapakowane w worki/pojemniki.

Jakie odpady są przyjmowane?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuję wyłącznie posegregowane odpady wytworzone przez mieszkańców gminy Lubicz (PSZOK nie przyjmuję odpadów innego pochodzenia niż z gospodarstwa domowego).

Odpady komunalne przyjmowane:

Odpady NIE przyjmowane:

Posegregowane:

·         Makulatura (papier, tektura)

·         Tworzywa sztuczne (plastik)

·         Metale

·         Opakowania wielomateriałowe

·         Szkło

·         Chemikalia

·         Przeterminowane leki

·         Meble i inne odpady wielkogabarytowe

·         Elektrośmieci (sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory)

·         Odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem odpadów zawierających azbest) *

·         Zużyte opony

·         Bioodpady

·         Tekstylia i odzież

 

* 1 m3 na gospodarstwo domowe na rok bezpłatnie (każdy kolejny m3 jest płatny 200 zł)

 

·         Nieposegregowane (zmieszane) odpady komunalne

·         Azbest

·         Części samochodowe

·         Odpady niebezpieczne

·         Odpady w nieszczelnych opakowaniach

·         Odpady pochodzące z działalności gospodarczej (w tym rolniczej)

·         Odpady poprodukcyjne

·         Sprzęt budowlany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wygląda dostarczenie odpadów do PSZOK-u?

Przed wyjazdem najlepiej umówić się telefonicznie z pracownikiem Punktu, pozwoli to koordynować ilość przyjmowanych odpadów.

Kontakt: 797 999 886 (telefon jest aktywny w dniach i godzinach funkcjonowania PSZOK-u)

Godziny otwarcia:

Marzec-Październik od wtorku do piątku 10:00-18:00, w soboty od 9:00 do 14:00

Listopad-Luty od wtorku do piątku 08:00-16:00, w soboty od 9:00 do 14:00

Odpady są sprawdzane przez pracownika obsługi PSZOK-u. Sprawdza on rodzaj dostarczonych odpadów, oraz zgodność dostarczonych odpadów z regulaminem.

Pracownik obsługi może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy:

  • Istnieje podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi powstałymi w gospodarstwie domowym,
  • Są one dostarczone w sposób niezgodny z Regulaminem,
  • Przygotowane kontenery na odpady zostały już zapełnione (dlatego tak ważny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny).
[obiekt mapy] PSZOK Gmina Lubicz