Cennik usług

Cennik usług wykonywanych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obowiązujący od dnia 07.06.2023r. - Zarządzenie nr 07/2023 z dnia 06.06.2023r.

1.Cennik - usługi w zakresie wodomierzy

  • Cennik

2. Cennik - usługi w zakresie sieci wodociągowej

  • Cennik

3. Cennik - usługi na sieci kanalizacyjnej

  • Cennik

CENNIK USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ OSADNIKÓW W PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW

  • CENNIK USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH