Jakość wody

Twardość wody

Twartość wody - listopad 2023r.
Parametr oznaczany jednostka wynik
twardość ogólna mgCaCO3/l 273

Wartość twardości ogólnej w poprzednim roku:

  • sierpień 2022 r: 330 mgCaCO3/l
  • wrzesień 2022 r: 286 mgCaCO3/l
  • kwiecień 2023 r: 269 mgCaCO3/l

Średnia: 295 mgCaCO3/l

Informacja dotycząca twardości wody

Twardość wody to jej właściwość wynikająca z obecności w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu. Im jest ich więcej w wodzie, tym jest ona bardziej twarda. 

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (DZ.U.07.61.417 z póź. zm.) dopuszczalna norma ogólnej twardości wody nie powinna przekraczać 500 mg CaCO3/l (decymetr sześcienny).

Kategorie twartości wody
Stopień twardości wody mg CaCO3/l
Woda bardzo miękka < 100
Woda miękka 100–200
Woda średnio twarda 200–350
Woda twarda 350–550
Woda bardzo twarda > 550

 

Tabela przeliczeniowa różnych jednostek
  stopień francuski [°fH] stopień
niemiecki [°dH]
[mg CaCO3]/l stopień angielski [°e] [mval/l] [mmol/l]
stopień francuski [°fH] 1 0,56 10 0,70 0,20 0,10
stopień niemiecki [°dH] 1,79 1 17,86 1,25 0,36 0,18
[mg CaCO3]/l 0,1 0,056 1 0,07 0,02 0,01
stopień angielski [°e] 1,43 0,8 14,3 1 0,29 0,14
[mval/l] 5 2,8 50 3,5 1 0,5
[mmol/l] 10 5,6 100 7,0 2,0 1