Drogi

Drogi

Zajmujemy się eksploatacją oraz utrzymaniem gminnych dróg i chodników. 

Gmina Lubicz zajmuje się pozostałymi sprawami związanymi z drogami, m.in. wydaniem warunków technicznych dla zjazdu z drogi gminnej, wydaniem zezwolenia na umieszczenia tablic reklamowych w pasie drogowym oraz wydaniem zgody na zajęcie pasa drogowego.

Klasyfikacja dróg

[obiekt mapy] Klasyfikacja dróg

Na terenie Gminy Lubicz znajdują się drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminny. Administrowane są przez różne instytucje publiczne, które są odpowiedzialne za ich stan, remonty oraz bieżące utrzymanie.

Na mapie zostały wskazane drogi krajowe (kolor czerwony), wojewódzkie (żółty) oraz powiatowe (brązowy). Pozostałe nieoznaczone ulice są drogami gminnymi lub prywatnymi.

 

DROGI KRAJOWE

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz

tel. 52 323 45 00, e-mail: sekretariat_bud@gddkia.gov.pl

Rejon Dróg Krajowych w Toruniu

Polna 113, 87-100 Toruń

tel. 56 658 40 60, e-mail: rdk_torun@gddkia.gov.pl

 

DROGI WOJEWÓDZKIE

ZDW Bydgoszcz - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

tel. 52 370 57 13, e-mail: zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl

Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu

Polna 113, 87-100 Toruń

tel. 56 664 40 35, e-mail: rdw.tor@zdw-bydgoszcz.pl

 

DROGI POWIATOWE

PZD Toruń - Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu,

Polna 115, 87-100 Toruń

tel. 56 664 47 75, e-mail: pzdtorun@wp.pl