Rozliczenia i ceny

Ceny za wodę i ścieki od 01 stycznia 2024 roku

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 14.08.2023 r. znak: GD.RZT.70.43.2023.MW.8, od dnia 11.09.2023 r. roku obowiązują nowe stawki opłat za wodę i ścieki.

Od dnia 01 stycznia 2024 r. zmianie uległy ceny wody dla obiorców indywidualnych. Ceny ścieków pozostały bez zmian zgodnie z poniższym. 

Ceny wody obowiązujące na terenie gminy Lubicz od dnia  01 stycznia  2024 roku*:

Grupa taryfowa nr 1:

  1. 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych* = 4,60 zł netto + 8% VAT = 4,97 zł brutto

    * informujemy, że podane stawki uwzględniają dopłatę zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy Lubicz  nr LXV/816/23 z dnia 15.12.2023 r. 

Opłata abonamentowa miesięczna = 1,82 zł netto + 8% VAT = 1,97 zł brutto

Grupa taryfowa nr 2:

  1. 1 m3 wody dla przemysłu, usług i pozostałych odbiorców = 6,08 zł netto + 8% VAT = 6,57 zł brutto

Opłata abonamentowa miesięczna =10,17 zł netto + 8% vat = 10,98 zł brutto.

Grupa taryfowa nr 3:

  1. Odbiorcy wykorzystujący wodę na cele ppoż. = 6,25 zł netto + 8% vat = 6,75 zł brutto

 

Ceny ścieków obowiązujące na terenie gminy Lubicz od dnia 11 września 2023 roku:

  1. 1 m3 ścieków dla odbiorców indywidualnych = 12,82zł netto + 8% VAT = 13,85 zł brutto
  2. 1 m3 ścieków dla przemysłu, usług i pozostałych odbiorców = 12,82zł netto + 8% VAT = 13,85 zł brutto